TOTS LLEGIM EN VEU ALTA: INGREDIENTS

En el post passat vam fer referència a l'Helena Munné i la seva escola de teatre i de lectura en veu alta. I seguim amb l'Helena Munné, que ens dóna alguns ingredients per a aconseguir una bona lectura en veu alta:

—El primer objectiu i més important és la comprensió dels textos.
 —Llegir en veu alta no és només llegir.  Llegim  amb alguna intenció. 
 • El periodista llegeix les noticies. Vol informar 
 • Un contacontes llegeix un conte. Vol implicar i/o commoure el públic. Igualment quan es llegeix poesia. 
 • Quan el director d’una gran empresa comunica a l’assemblea d’accionistes vol convèncer.
 • Un polític fa el mateix quan vol que arribi el seu missatge. Vol convèncer, aclarir, criticar, i també  proposar, denunciar, explicar… 
 • Fins i tot la infermera del metge de capçalera quan llegeix la llista dels pacients que tenen hora concertada no llegeix per llegir. Te una intenció.
És clar, doncs, que llegir per llegir no existeix. L’acte de llegir va acompanyat d’alguna intenció. Llegir serveix per transmetre alguna idea o informació que està escrita. 
—L'entrenament per a una bona lectura en veu alta s'ha de basar, doncs,  en la continua explicació i repetició de com s’han d’executar, a l'hora de llegir en veu alta, els diversos conceptes que porten a la comprensió i transmissió d’un text. Cal detectar, doncs, quins són els elements inherents del text, els quals ens marquen com ha de ser llegit i ens serveixen per respectar el tempo. Ens aturarem en:
 
 • Els verbs. (portadors de l’acció de qualsevol text) 
 • Els signes de puntuació. (punts d’inflexió) 
 • Les conjuncions. (determinants en moltes frases) 
 • La importància de l’adverbi. 
 • Els adjectius. 
 • Els pronoms.

—Cal vèncer la idea que s’ha de córrer per llegir correctament.

—Cal entrenar la lectura a primera vista.